OKRÚHLE

obec

Elektronická úradná tabuľa

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Okrúhle

 

Voľby do Europského parlamentu - zverejnené - 25.3.2019

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 - zverejnené 22.3.2019

 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - zverejnené 22.2.2019

 

Voľby prezidenta SR 2019

 

Uznesenia - zverejnené 16.1.2019

 

Zápisnica z ustanovujucého zasadnutia - zverejnené 16.1.2019

 

Informácia o podporenom projekte - zverejnené 16.1.2019

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo v Okrúhlom - zverejnené 17.12.2018

 

Registrácia ošípaných - zverejnené dňa 21.11.2018

 

Výsledky volieb 2018 - zverejnené 12.11.2018

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zstupiteľstva v Okrúhlom - zverejnené 24.9.2018

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Okrúhle - zverejnené 24.9.2018

 

Oznamenie emailovej adresy - zverejnené 30.8.2018

 

Záverečný účet obce Okrúhle za rok 2017 - zverejnené 17.6.2018

 

Verejná vyhláška - zverejnené 29.5.2018

 

Obec Okrúhle
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej  školy Okrúhle č. 3
- zverjnené 18.5.2018

 

 

Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou)

Viacúčelové ihrisko, Obec Okrúhle

  ZMLUVA O DIELO č. xx /2017
 Výzva na predkladanie ponúk
Okruhle_ihrisko_podklady_link.pdf       zverejnené 02.11.2017


 

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

 

Za účelom splnenia tejto úlohy v prílohe zasielame informáciu pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazyku národnostných menšín. TU

Poznamenávame, že uvedená informácia je, spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív, uverejnená aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/?vuc17-vzory


 

Pozvánka na verejné prerokovanie  RÝCHLOSTNÁ CESTA R4 SVIDNÍK - KAPUŠANY 
dňa 10.05.2017 o 15.00 hod.


Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany - správa o hodnotení     zverejnené 19.4.2017

 

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby)
Výkon stavebného dozoru pre projekt Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle
     zverejnené 15.3.2017

 

 

Voľba hlavného kontrolóra Obce Okrúhle       zverejnené 23.2.2017

 

Záverečný účet 2014.pdf (91,4kB)                    zverejnené 16.6.2015

 

Výzva – Vypracovanie projektovej dokumentácie „Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle“    zverejnené 8.8.2016

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Okrúhle na roky 2016 – 2023 - Návrh na pripomienkovanie.
Pripomienkovať môžu občania do 25.10.2016 písomne na OÚ