OKRÚHLE

obec

Komisie

Komisia pre finančnú správu majetku a školstvo
Predseda: Oľga Michlíková
Členovia: PharmDr. Rudolf Hric, Ing. Anna Čorbová, Anna Ilčisková, Monika Konturová

Komisia pre šport a prácu s mládežou
Predseda: Stanislav Paľa
Členovia: Ján Boroš, Monika Peľáková

Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažnosti
Predseda:
Členovia: Pavel Varga,Viliam Polaček, Ján Boroš, Martin Čeremuga

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funcií funkcionárov územnej samosprávy
Predseda: PharmDr. Rudolf Hric
Členovia: Martin Čeremuga, Martin Polončák, Marián Kontúra, Ján Boroš, Oľga Michlíková, Stanislav Paľa

Komisia pre kultúru a životné prostredie
Predseda: Jozef Polončak
Členovia: Jozef Kontura,Jana Konturová

Komisia pre rozvoj obce Šapinec
Predseda: Ján Boroš
Členovia: Ľubomír Gnaľ, Jozef Ivanko