OKRÚHLE

obec

Objednávky

         

Zoznam vydaných objednávok                                                     09. 02. 2012         

Zoznam vydaných pbjednávok                                                     05. 03. 2012         

Objednávka č. SL/201202                                                           26. 04. 2012       

Zoznam odoslaných objednávok 2012     

Objednávka č. SL/201207                                                           05. 10. 2012         

Zoznam odoslaných objednávok 2013                    

Zoznam odoslaných objednávok 2014