OKRÚHLE

obec

Faktúry

faktúra č. 08088

platobný kalendár

faktúra č. 2011001 

faktúra č. 08090

faktúra č. 08089

faktúra č. 08091

faktúra č. 2011007

faktúra č. 11000084

zálohová faktúra

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr 

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr
zoznam došlých faktúr
zoznam došlých faktúr
zoznam došlých faktúr
zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr

zoznam došlých faktúr


 

ROK 2015

Január      Júl

Február    August

Marec       September

Apríl          Október

Máj            November

Jún            December

PALIVA BUK

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Enviroprojekt, s.r.o.

PALIVA BUK

PALIVA BUK

PALIVA BUK

ENVIROPROJEKT, s.r.o.

EKOMOS, s.r.o.

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.           22. 08. 2011

01/2012

02/2012 - 02/2012

03/2012 - 03/2012

04/2012 - 04/2012

05/2012 - 05/2012

06/2012 - 06/2012

07/2012 - 07/2012

08/2012 - 08/1012

09/2012 - 09/2012

10/2012 - 10/2012

12/2012 - 12/2012                          02. 01. 2013

01/2013 - 01/2013

02/2013 - 02/2013

03/2013 - 03/2013

04/2013 - 04/2013

05/2013 - 05/2013

06/2013 - 06/2013

07/2013 - 07/2013

08/2013 - 08/2013

09/2013 - 09/2013

10/2013 - 10/2013

11/2013 - 11/2013

12/2013 - 12/2013

01/2014 - 01/2014

02/2014 - 02/2014

03/2014 - 02/2014

04/2014 - 02/2014

05/2014 - 05/2014

06/2014 - 06/2014

07/2014 - 07/2014
08/2014 - 08/2014

09/2014 - 09/2014ROK 2016                                   ROK 2017                                 ROK 2018

Január      Júl                             Január        Júl                         Január       Júl

Február    August                      Február      August               Február      August

Marec       September               Marec         September          Marec    September

Apríl          Október                    Apríl           Október                Apríl

Máj            November                Máj             November                Máj

Jún            December                Jún             December             Jún