OKRÚHLE

obec

Zmluvy


Zmluva o pripojení Orange
Zmluva č. 2011/064/O o poskytnutí programových licencií firmy Ifosoft v.o.s. a služieb
Zmluva č. 100109 na dodávku programového vybavenia
Zmluva o dielo č. 01/2011 - Zmena palivovej základne - KD, MŠ a Obc. Ú v obci Okrúhle zo dňa 8.2.2012
Zamestnávateľská zmluva - ING TATRY - SYMPATIA č. 00330868KE1128
Zmluva č. 47 o kontrolnej činnosti
Zmluva č. Z2214012050801 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 1 K ZoD č. 04/2010
Dodatok č. 1 Zmluva o dielo zo dňa 06.10.2010
Zmluva o dielo - Vybudovanie vodozádržných prvkov
Zmluva UVSR 83/2011 - Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SK Dodatok č. 1
Zmluva o dielo zo dňa 29. 06. 2011
Zmluva o dielo - Odvedenie ďažďových vôd a úprava chodníka v obci okrúhle
Zmluva o nájme JMP zo dňa 02. 06. 2011
Zmluva o dielo ZML1100707 Regenerácia sídla- Obec Okrúhle zo dňa 01. 08. 2011
Zmluva o dielo ZML1100707/2 Regenerácia sídla - Obec Okrúhle zo dňa 26. 07. 2011
Zmluva o nájme poľnohosp. pozemkov 5041/2003
Dodatok č. 2 - Zmluva o dielo zo dňa 29. 06. 2010
Zmluva o dielo - Vybudovanie vodozádržných prvkov zo dňa 27. 10. 2011
Zmluva o dielo - Zberný dvor Okrúhle zo dňa 15. 08. 2011
Nájomná zmluva - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Radoma zo dňa 08. 11. 2011
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 83/2011 - Program revitalizácie krajiny, zo dňa 20. 11. 2011
Dotatok k Zmluve o pripojení- č. zmluvy: A5464269 zo dňa 16. 11. 2011
Zmluva - úprava podmienok programu revitalizácie krajiny UVSR-1835/2011 zo dňa 14. 11. 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z062/3.2/2011 zo dňa 30. 11. 2011
Kúpna zmluva medzi Ag-pulz, s.r.o. a obec Okrúhle zo dňa 17. 01. 2012
Poistná zmluva PZP číslo 1283875 - zverejnené 20. 2. 2012
Poistná zmluva PZP číslo 1283874 - zverejnené 20. 2. 2012
Poistná zmluva číslo: 441 - 603 66 10- zverejnené dňa 23. 02. 2012
Havarijné poistenie MV - Poistka číslo 656823207/verzia 1 - zverejnené dňa 11.04.2012
Poistná zmluva číslo: 441 - 603 66 10 verzia č.1 - zverejnené dňa 10. 07. 2012
Zmluva o nájme poľnohosp. pozemkov 5041/2003
Kúpna zmluva 99/2011 KOMFOS Prešov, s.r.o. zo dňa 27. 12. 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 06. 10. 2010 / zverejnené 09. 03. 2012
Dotatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 29. 03. 2012
Nájomná zmluva zo dňa 01. 11. 2011
Nájomná zmluva č. PNZ - P40686/10.00 zo dňa 11. 04. 2011
Zmluva č. 16/2012 o kontrolnej činnosti
Dotatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZML1100707
Dotatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 06. 10. 2010
Dodatok č.2/DZ221401205080102 k zmluve o poskytnutí nenávrátneho finančného príspevku
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. ZML 1100707 - Regenerácia sídla
Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve MZ 330 0-2011 zo dňa 23. 11. 2010
Zmluva č. 16/2013 o kontrolnej činnosti
Dohoda č. 45 o poskytnutí prísp. na podporu rozvoja miest. a regionálnej zamestnanosti
Dodatok č. 3 k zmluve o aktualizácii programov
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 06/2010 - zverejnené dňa 12. 1. 2012
D2015odatok č. 00525/2012-PNZ-P40686/10.01 k nájomnej zmluve č. PNZ-P40686/10.00 - zverejnené 14. 4. 2012


2015

Zmluva o nájme - Slovenský skauting - dátum uzavretia zmluvy 19.3.2015 - zverejnené 1.4.2015

Zmluva č. 22/2015 o kontrolnej činnosti - dátum uzavretia zmluvy 19.3.2015 - zverejnené 1.4.2015
Zmluva č. tz2015-01-16bt1 o aktualizácií programov, systémojej podpore a licenčná zmluva - dátum uzavretia zmluvy 24.5.2015 - zverejnené 25.5.2015
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve TOKA Radoma - dátum uzavretia zmluvy 22.5.2015 - zverejnené 25.5.2015
Zmluva č. tz2015-01-15bt4 o aktualizácií dát katastra - dátum uzavretia zmluvy 24.5.2015 - zverejnené 25.5.2015
Zmluva o výpožičke Č.:SITB-OO2_2015/000041-543 - dátum uzavretia zmluvy 27.5.2015 - zverejnené 28.5.2015
Zmluva č.1/2015 o nájme nebytových priestorov - dátum uzavretia zmluvy 27.10.2015 - zverejnené 15.11.2015
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č.5190024061 - dátum uzavretia zmluvy 30.10.2015 - zverejnené 15.11.2015
Zmluva o združení finančných prostriedkov - zverejnené 23.11.2015
Dodatok k zmluve o nájme zo dňa 19.3.2015 - zverejnené 15.12.2015
Mandátna zmluva číslo zmluvy MZ 052 0 - 2015 - zverejnené dňa 15.12.2015
Zmluva o dielo č.05/2015 - zverejnené dňa: 21.12.2015


2016

Zmluva o dielo č.06/2015 - zverejnené dňa: 4.1.2016
Dodatok č. 1 zo dňa 18.1.2016 k Poistnej zmluve č.: 2404803895 - zverejnené dňa 20.1.2016
Superdoložka ProFi 2014 - zverejnené dňa 20.1.2016
Zmluva o dielo č.05/2015 - zverejnené dňa 20.1.2016
Zmluva o dielo č.06/2015 - zverejnené dňa 20.1.2016
Mandátna zmluva č. MZ 052 0 - 2015 - zverejnené dňa 25.1.2016
Zmluva o dielo zo dňa 27.1.2016 - zverejnené dňa 29.1.2016
Zmluva o dielo zo dňa 28.1.2016 - zverejnené dňa 1.2.2016
Generali dodatok č.2 zo dňa 08.02.2016 PZ č.2404803895 - 2. čast - zverejnené dňa 16.2.2016
Zmluva č. 064/2016/ŠVPU/DK o kontrolnej činnosti - zverejnené dňa 3.3.2016
ProFi poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - zverejnené dňa 31.3.2016
Zmluva o výpožičke - zverejnené dňa 31.3.2016
Dodatok 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - zverejnené dňa 12.4.2016
Zmluva VMI0825201512A o odpadoch - zverejnené dňa 31.5.2016
Zmluva o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - zverejnené dňa 31.5.2016
Dohoda o urovnaní - zverejnené dňa 7.6.2016
Zmluva o dielo č.03/2016 - zverejnené 31.8.2016
Zmluva o dielo - Energetické audity - zverejnené 26.10.2016
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi - zverejnené 25.11.2016
Zmluva - overenie účtovnej uzavierky - zverejnené 28.11.2016
Dodatok č.1 k zmluve č.1/2011 - zverejnené 30.12.2016


2017

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia - zverejnené 10.1.2017
Zmluva o spolupráci vystupenia PUĽS - zverejnené 10.1.2017
Zmluva o aktualizácii programov - zverejnené 15.3.2017
Priloha č. 1 k zmluve - VMI0825201512 - zverejnené 12.4.2017
Zmluva o dielo MOAD s.r.o. - zverejnené 19.4.2017
Zmluva o dielo 3/2017/1 - zverejnené 9.5.2017
Zmluva č. 120896 08U02 - zverejnené 12.7.2017
Zmluva na podporu kultúry - zverejnené 2.8.2017
Zmluva o kontrolnej činnosti - zverejnené 11.10.2017
Zmluva o dielo č. 11/2017 - zverejnené 23.11.2017


2018

Zmluva o nájme pozemku - zverejnené 23.1.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov - zverejnené 24.1.2018
Zmluva č. 148295 DHZ - zverejnené 23.3.2018

Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - zverejnené 14.5.2018
Zmluva o dielo - 22.8.2018
Zmluva o dielo č. ZoD/072018/aip - zverejnené 29.8.2018
Mandátna zmluva - zverejnené 30.8.2018
Zmluva o dielo - zverejnené 6.9.2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - zverejnené 25.10.2018
Zmluva o dielo 04/Ka/2018 - zverejnené 26.10.2018
Zmluva o výpožičke KRHZ-PO-2018/452-207 - zverejnené 29.10.2018

2019

Zmluva č.1/2019 o nájme nebytových priestorov - zverjnené 8.1.2019
Zmluva o úvere č. 40/015/08 - zverejnené 24.1.2019
Zmluva o poskytovaní služieb - zverejnené 24.1.2019
Kúpna zmluva - zverejnené 6.2.2019
Dodatok č . 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.08.2018 – zverejnené dňa 3.4.2019
Dodatok č . 2 k Zmluve o dielo zo dňa 31.08.2018 - zverejnené dňa 3.4.2019